Συνέδρια

Home » ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Διοργάνωση συνεδρίων

Στην SK Congress εξειδικευόμαστε στην οργάνωση και εκτέλεση συνεδρίων και ημερίδων τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό καθώς επίσης στη διοργάνωση επαγγελματικών - εκπαιδευτικών συναντήσεων, σεμιναρίων και webinars . Η εξειδικευμένη ομάδα μας θα εκτιμήσει τις ανάγκες σας και θα προτείνει ένα ολοκληρωμένο πακέτο ενεργειών για την επιτυχή διοργάνωση του έργου που αναλαμβάνουμε.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλα τα στάδια διοργάνωσης και περιέχουν:

Κατά την προετοιμασία

Untitled-166969
Untitled-152

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου

Μετά το συνέδριο

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ

Versus Travel

Untitled-166
Untitled-155

Γραμματεία

Παρέχουμε πλήρη γραμματειακή υποστήριξη της εκδήλωσής σας από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε την υποδοχή στους χώρους άφιξης,  την προετοιμασία, την πραγματοποίηση και το follow up κάθε εκδήλωσής. Παράλληλα η πολύχρονη εμπειρία μας εγγυάται τη σωστή προβολή και τη δημοσιογραφική κάλυψη από όλα τα μέσα έτσι ώστε η εκδήλωση να λάβει τη μεγίστη δυνατή δημοσιότητα και προβολή.

Οπτικοακουστική κάλυψη

Βασικός παράγοντας για την επιτυχημένη διεξαγωγή οποιασδήποτε εκδήλωσης είναι η οπτικοακουστική κάλυψη και τεχνική υποστήριξη. Στην SK congress διαθέτουμε δυναμικό και έμπειρο τεχνικό προσωπικό για την κάλυψη της εκδήλωσης και είναι πάντα έτοιμη για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιασδήποτε τεχνικής δυσκολίας.

Untitled-2221
Untitled-4471

Υβριδικά συνέδρια

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επέφερε η πανδημία, αλλά και ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, η SK Congress  είναι εδώ για να πρωτοστατεί και στο χώρο των υβριδικών και ηλεκτρονικών συνεδρίων, παρέχοντας την δυνατότητα της εξολοκλήρου διεξαγωγής συνεδρίων και κάθε είδος εκδήλωσης διαδικτυακά.

Παράλληλα μπορεί να γίνεται κάλυψη της εκδήλωσης με video και ζωντανή μετάδοσή της στα social media.